praneviciene.mruni.lt

Konferencijos

1. Birutė Pranevičienė dalyvavo 2-ojoje metinėje Kauno technologijos universiteto Politikos ir viešojo administravimo instituto konferencijoje “Viešoji politika: efektyvumo beieškant“, vykusioje Kaune (2001 m. balandžio 27 d.).
Skaitytas pranešimas:
B. Pranevičienė, ”Ombudsmenas ir viešasis administravimas”.

2. Birutė Pranevičienė dalyvavo Lietuvos teisės universiteto Administracinės teisės ir proceso katedros konferencijoje “Aktualios administracines teisės ir proceso problemos Lietuvoje, vykusioje Vilniuje (2002 balandžio 26 d.)”.
Skaityti pranešimai:
1) B. Pranevičienė, J. Kiršienė “Administracinio teisinio reguliavimo santykio su žmogaus teisėmis kai kurie probleminiai klausimai”
2) B. Pranevičienė, A. Urmonas “Administracinės diskrecijos esmė ir diskrecijos naudojimo kontrolės galimybės”.

3. Birutė Pranevičienė dalyvavo Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Socialinio darbo raida ir perspektyvos“, vykusioje Vytauto Didžiojo universitete, Kaune (2002 spalio 11-12 d.d.).
Skaitytas pranešimas:
B. Pranevičienė, “Nemokamos teisinės pagalbos teikimas: teisinis reglamentavimas ir praktika”

4. Birutė Pranevičienė dalyvavo Kauno verslo kolegijos mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Teisės aktualijos 2003: nacionalinės teisės raida Europos Sąjungos plėtros kontekste“, vykusioje Kaune (2003m. balandžio 25 d.).
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė, Julija Kiršienė, “Administracinis teisinis reguliavimas ir asmens nuosavybės teisės sauga: objekto ribų problema”

5. Birutė Pranevičienė dalyvavo LTU Kauno policijos fakulteto ir Kauno m. vyriausiojo policijos komisariato mokslinė – praktinė konferencija “Aktyvi visuomenė – saugus miestas”, vykusioje Kaune (2003 m.lapkričio 27 d.)
Skaitytas pranešimas:
dr. Birutė Pranevičienė,“Asmens saugumo problema, teisė į nemokamą teisinę pagalbą ir jos realizavimo galimybės”.

6. Birutė Pranevičienė dalyvavo Lietuvos Teisės Universiteto mokslinėje – praktinėje konferencijoje “Civilinių teisių įgyvendinimo doktrinos ir praktikos klausimai”, vykusioje Vilniuje ( 2003 m. lapkričio 28 d.)
Skaitytas pranešimas:
dr. Birutė Pranevičienė, dr. Julija Kiršienė “Akcinės bendrovės teisių įgyvendinimas administracinėmis priemonėmis”.

7. Birutė Pranevičienė dalyvavo Lietuvos Teisės Universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso katedros mokslinėje – praktinėje konferencijoje “Veiksmingumo problemos administracinėje teisėje”, vykusioje Vilniuje (2003 m. gruodžio 10 d.)
Skaitytas pranešimas:
dr. Birutė Pranevičienė, dr. Julija Kiršienė “Juridinių faktų registravimą reguliuojančių normų įtaka nuosavybės teisių įgyvendinimo sistemos tobulinimui”.

8. Birutė Pranevičienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje “Ombudsmenas – teisės į gerą viešąjį administravimą gynimo priemonė”, vykusioje Vilniuje (2005 balandžio 14-15 d.)
Skaitytas pranešimas:
B. Pranevičienė “Ombudsmeno ir administracinių teismų vaidmuo užtikrinant žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą”

9. Birutė Pranevičienė ir Saulė Milčiuvienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje”First Year in the European Union: Current Legal Issues” , vykusioje Rygoje (Latvija), (2005 m. balandžio 29-30 d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė ir Saulė Milčiuvienė, “New Paradigm of the Legal Regulation of Electricity Market in the European Union and Lithuania”

10. Birutė Pranevičienė dalyvavo Respublikinėje mokslinėje konferencijoje „Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai“, vykusioje Mykolo Romerio universitete, Kaune (2005 birželio 10 d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė, „Pareigūnų rengimas ir profesinių kvalifikacijų pripažinimas Europos aukštojo mokslo erdvėje“

11. Birutė Pranevičienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Consequences of Rights Infringements in Public and Private Law“, vykusioje Daugpilio universitete (Latvija), (2005 rugsėjo 15-16 d.d.)
Skaityti pranešimai:
1) Birutė Pranevičienė, „The Role of Ombudsman and Administrative Courts when Ensuring the Right to Good Administration“;
2) Birutė Pranevičienė ir Saulė Milčiuvienė, “The Public and Private Interest Theories in Regulation of Electricity Market”

12. Birutė Pranevičienė dalyvavo mokslinėje konferencijoje “Administracinės teisės ir proceso naujovės teisinėje sistemoje“, vykusioje Mykolo Romerio universitete,Vilniuje (2005 spalio 28 d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė “Teisėtų lūkesčių principo samprata ir įgyvendinimo problemos”

13. Birutė Pranevičienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo konferencijoje „Parlamentinė kontrolė: samprata ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje“, vykusioje Vilniuje (2005 lapkričio 3 d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė “Parlamento ombudsmenas – viena iš parlamentinę kontrolę atliekančių institucijų”

14. Birutė Pranevičienė dalyvavo mokslinėje praktinėje konferencijoje “Verslo teisės aplinkos pokyčiai Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare“, vykusioje Mykolo Romerio universitete, Vilniuje (2005 lapkričio 18 d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė, Saulė Milčiuvienė, „Elektros rinkos teisinio reguliavimo aktualijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“

15. Birutė Pranevičienė dalyvavo tarptautinėje-mokslinėje konferencijoje “Aukštasis mokslas rinkos sąlygomis: teorija ir praktika”, Mykolo Romerio universitete, Vilniuje (2008 m. balandžio 17-18 d.d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė, Aurelija Pūraitė, Vaiva Zuzevičiūtė, Ilona Tandzegolskienė „Pamatinės teisės Europos Sąjungoje ir inovacijų aukštajame moksle gairės“

16. Birutė Pranevičienė dalyvavo respublikinėje mokslinėje konferencijoje “Visuomenės saugumo užtikrinimas: procesai ir tendencijos”, Mykolo Romerio universitete, Kaune (2008 m. lapkričio 28 d.)
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė, Laima Ruibytė „Teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių principų įgyvendinimo problemos aukštojo mokslo srityje“

17. Birutė Pranevičienė 2009 rugsėjo 25 d. dalyvavo Tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje “Administraciniai teismai Lietuvoje: nūdienos iššūkiai” skirtoje Lietuvos administracinių teismų dešimtmečiui, ir
Skaitė pranešimą
„Teisėtų lūkesčių apsauga administracinių teismų praktikoje“

18. 2010 birželio 28 Birutė Pranevičienė dalyvavo konferencijoje “Aktualios visuomenės saugumo problemos, Mykolo Romerio universitete
Stendinis pranešimas:
Birutė Pranevičienė, Saulius Greičius, „Challenges to Lithuanian national security“

19. Birutė Pranevičienė 2010 m. spalio 22 – 23 d.d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Impact of Globalization to Law: Cohabitating, Integrating and Dissolving Legal Cultures, Systems and Traditions“ Vytauto Didžiojo universitete.
Skaitytas pranešimas:
Birutė Pranevičienė, Aurelija Pūraitė „Accessability of higher education: comparative approach”

20. Birutė Pranevičienė 2010 m. gruodžio 9-10 d.d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“, vykusioje MRU, Kaune
Skaitytas pranešimas:
Saulius Greičius, Birutė Pranevičienė „Žmogaus teisių apsauga nacionalinio saugumo kontekste“

21. Birutė Pranevičienė 2011 m. vasario 11 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija“
Skaitytas pranešimas:
Julija Kiršienė, Birutė Pranevičienė, Karolis Vinciūnas „Aktualios žmogaus teisių apsaugos problemos: teisė į privatumą ir jos ribojimo pagrindimas“

22. Birutė Pranevičienė 2012 m. vasario 9-12 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Religious and Linguistic Rights in Education“, vykusioje Belgijos Karalystėje, Antverpeno universitete, organizuotoje ELA (European Association for Education Law and Policy).
Skaitytas pranešimas:
„Language rights in the system of Education in Lithuania“.

23. Birutė Pranevičienė 2012 m. birželio 8 d. dalyvavo Respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Žmogaus teisės į saugią aplinką probleminiai aspektai“, vykusioje Kaune, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete.
Skaitytas pranešimas:
„Aktualios teisės į privatumą realizavimo problemos“.

24. Birutė Pranevičienė 2012 m. lapkričio 8-10 d. dalyvavo pasaulinėje mokslinėje konferencijoje „2nd World Conference on the Right to and Rights in Education“, vykusioje Briuselyje (Belgija) ir kartu su bendraautore A. Margevičiūte pristatė pranešimus:
1) „Language Rights in Lithuania“
2) „Religious rights in education“

Tuesday, 17. June 2008,15:34 kategorijoje Bendra. RSS-srautas komentarams.

«  –  »

Komentarų nėra

Kol kas komentarų nėra

Atsiprašome, šiuo metu komentarai neleistini.

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0